top of page

Wie is wie

We stellen u graag onze burgemeester, schepenen, gemeenteraadsdleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan u voor.

Tim De Knyf 

Burgemeester

Algemeen beleid, veiligheid, personeel, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, religies, archief, patrimonium & facility services, monumenten en landschappen, lokale economie, klimaat, energie, leefmilieu (afvalbeleid, natuur, reiniging, waterzuivering, bossen, waterlopen), burgerlijke stand en bevolking, communicatie (informatie, voorlichting, externe relaties en ontvangsten, jumelages) en ICT.

GSM

0497 53 51 44

E-mail

burgemeester@sint-lievens-houtem.be

Scherm­afbeelding 2024-06-21 om 05.35.56.png

Jo Vermeulen

Eerste schepen

Sport (sportbeleid, sportinfrastructuur, recreatie), onderwijs (vorming, basisonderwijs, kunstonderwijs), buitenschoolse kinderopvang, gelijke kansen- en holebibeleid.

GSM

0494 31 87 12

E-mail

jo.vermeulen@sint-lievens-houtem.be

Jo Vermeulen.png

Tim De Groote

Tweede schepen

Openbare werken (weg- en rioleringsinfrastructuur, nutsleidingen), mobiliteit en verkeer, groenvoorzieningen (parken en plantsoenen), technische dienst en cultuur & erfgoed.

GSM

0484 62 31 21

E-mail

tim.degroote@sint-lievens-houtem.be

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.41.51.png

Jan Van den Bossche

Derde schepen

Financiën, begraafplaatsen, land- en tuinbouw, winterjaarmarkt, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening (grondbeleid, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningsbeleid), ruimtelijke planning en omgeving (vergunningenbeleid).

Tel.

053 62 98 73

E-mail

jan.vandenbossche@sint-lievens-houtem.be

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.52.10.png

Arno Ponnet

Vierde schepen

Jeugd (jeugdbeleid, jeugdverenigingen, speelpleinwerking), toerisme & marketing, feestelijkheden (evenementen, kermissen), markten en bibliotheek, Fair-trade & ontwikkelingssamenwerking.

GSM

0473 48 37 24

E-mail

arno.ponnet@sint-lievens-houtem.be

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.53.16.png

Sabrina Coppens

Vijfde schepen

Sociale zaken, welzijnsbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid (woonkwaliteit, huisvesting), gezin, senioren, tewerkstelling, gezondheid, eenzaamheid, armoedebeleid, oud-strijders en OCMW.

GSM

0495 89 68 94

E-mail

sabrina.coppens@sint-lievens-houtem.be

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.54.18.png

Evelien Van Bever

Voorzitter gemeenteraad

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.56.12.png

Hubert Berckmoes

Gemeenteraadslid

Tel.

09 362 93 07

Scherm­afbeelding 2024-06-19 om 06.57.11.png

Lieven Latoir

Gemeenteraadslid

Tel.
053 63 03 20

E-mail

lieven.latoir@scarlet.be

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 04.59.15.png

Christiaan De Keyser

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.00.44.png

Jeroen Prové

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.01.39.png

Fabiaan Mory

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.02.41.png

Els Gallopyn

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.03.22.png

Christine Slagmulder

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.10.19.png

Katleen Leus

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.11.16.png

Leden Bijzonder Comité Sociale Dienst

Emma Hanssens - emmahanssens1@hotmail.com - 0474639160

Anne-Marie Foncke - am_foncke@hotmail.com - 0476951585

Peter De Naeyer - denaeyerpeter@hotmail.com - 0476253763

Partijleden

Marijke De Brouwer - marijke.de.brouwer@gmail.com - 0473891530

Geert Coppens - gcoppens@sint-jan-brussel.be - 0471925356


Ary Van den Bossche - aryvandenbossche@skynet.be - 0477413795

Yorben Van Den Bremt - yorbenvdb@gmail.com - 0496653528

Nanou Durmalingum

Gemeenteraadslid

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 05.12.23.png
bottom of page